Verwantenraad zoekt versterking

Datum

De Verwantenraad van Profila Zorg is op zoek nieuwe leden. Op de agenda van de Verwantenraad staan onderwerpen die het niveau van de individuele cliënt en locatie overstijgen.  De Verwantenraad komt circa vijf keer per jaar bijeen in Houten.
Heeft u interesse en past onderstaand profiel bij u? Mail dan naar directiesecretariaat@profilazorg.nl; wij nemen dan graag contact met u op.

Van een lid van de Verwantenraad wordt verwacht dat hij of zij:

 • vertegenwoordiger is van één of meerdere cliënten die in zorg is of is geweest bij (één van de stichtingen van) Profila Zorggroep (b.v. verwant,  mantelzorger of vrijwilliger)
 • de meerwaarde van evangelische zorg- en dienstverlening vanuit bijbels perspectief een warm hart toedraagt
 • geïnteresseerd is in de zorg in het algemeen en de zorg- en begeleiding door Profila Zorggroep in het bijzonder
 • enige kennis heeft van de WLZ, Wmo, Jeugdwet, DJI, en/of kennis heeft van de doelgroepen (l)vg, psychiatrie, justitiabelen en jeugd;
 • gemotiveerd is om de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen Profila Zorggroep te behartigen
 • beschikt over enig bestuurlijk inzicht (is een pré)
 • in staat is beleidstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het cliëntenperspectief
 • zich kan inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kan nemen van mogelijk persoonlijke belangen
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie
 • een evenwichtige, constructieve en flexibele instelling heeft
 • goede communicatieve en sociale  vaardigheden heeft (luisteren, verwoorden van standpunten, respect- en tactvol kunnen optreden, samenwerken)
 • bereid is om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap benodigd voor de uitvoering van de functie
 • digitaal vaardig is (kunnen werken met internet, iPad, etc.).