Versoepeling bezoekregeling gehandicaptenzorg

Datum

Goed nieuws! Gisteren hoorden we tijdens de persconferentie dat de bezoekregeling voor de gehandicaptenzorg wordt versoepeld en ook de dagbesteding start weer op. Op uiterlijk 15 juni moet iedere cliënt weer bezoek kunnen ontvangen. In een routekaart voor onze sector wordt toegewerkt naar de normalisering van contacten tussen verwanten en cliënten. Uiteraard met inachtneming van belangrijke veiligheidsrichtlijnen. En daar hebben we erg naar uitgezien!

De VGN heeft gewerkt aan een ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg’ voor verantwoord bezoek in coronatijd. In onze eigen bezoekregeling van de Profila Zorggroep liepen we al vooruit op deze versoepeling: onze cliënten mogen (als de fysieke ruimte en de omstandigheden dat toelaten) al één bezoeker per dag ontvangen. En ook zijn wij al begonnen met het opstarten van de dagbesteding (en in aantal gevallen hebben wij onze cliënten in de afgelopen periode steeds dagbesteding kunnen geven). We zoeken naar mogelijkheden om ook het vervoer naar (externe) dagbesteding op een goede manier te organiseren.

Ben je cliënt of verwant en heb je vragen over de bezoekregeling of over de dagbesteding? Neem dan contact op met de leidinggevende van jouw locatie of met je persoonlijk begeleider.