Toe aan een nieuwe uitdaging in je werk?

Datum

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn gemakkelijk te beïnvloeden en lopen daardoor een verhoogd risico om te vervallen in criminaliteit en een drank- of drugsverslaving. Profila Zorg wil graag voor deze groep kwetsbare mensen beschikbaar zijn en hen ondersteunen bij het voeren van een zo zelfstandig mogelijk leven. Vanwege het specifiek te behandelen verslavingscomponent zijn Profila Zorg en De Hoop GGZ een samenwerking aangegaan met als doel het realiseren van een effectief behandel- en begeleidingsprogramma binnen een (beperkt) gesloten woonvoorziening.

Vaak gaat het om mensen met een combinatie van problemen als een licht verstandelijke beperking, verslaving en een psychiatrische stoornis. Daarnaast komen een laag zelfbeeld of juist zelfoverschatting, sombere gevoelens en weinig sociale aansluiting, veel voor bij deze groep. ‘Compensatie’ door gebruik van alcohol en drugs lijkt een eerste en makkelijke manier om te overleven. Profila Zorg heeft een ruime ervaring met deze doelgroep, onder andere op de locatie Oogstlaan in Puttershoek.

In de praktijk blijkt dat er een tekort wordt ervaren aan geschikte plekken voor deze doelgroep. Het gaat hierbij om begeleid wonen met een aanvullende behandeling. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij veel organisaties de combinatie van de problematieken geldt als een contra-indicatie voor instroom.

Profila Zorg biedt wonen en woonbegeleiding en De Hoop zal op basis van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) de verslavingsproblematiek behandelen.

Op 1 juni 2017 hopen we de eerste cliënten te ontvangen en daarom zijn we nu op zoek naar gekwalificeerde medewerkers. Lijkt het je mooi om iets voor deze doelgroep te kunnen betekenen, neem dan contact op met de afdeling HR (030-6357500), of met Dick van Hoek via d.vanhoek@profilazorg.nl.