Terugblik bijeenkomst OPaZ over wonen en zorg op maat

Datum

"Wij bieden de ondersteuning die nodig is; de ouders houden de regie."

Op donderdag 29 november organiseerde OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod)  in Dordrecht een bijeenkomst voor verwanten, zorgaanbieders en andere geïnteresseerden over wonen op maat. Ouders Margreet en Kees deelden hun verhaal over hun jarenlange enerverende zoektocht naar passende hulp voor hun zoon Mark (8), die een niet-aangeboren hersenletsel heeft. Diverse partijen vertelden hun aandeel in het zoeken en vinden van die passende zorg, waaronder teammanager Leontien Overbeeke en begeleider Christianne Kats van Profila Zorg. Daarnaast deden medewerkers van het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise), MEE en de plaatselijke gemeente hun verhaal. Mark zou niet in de reguliere zorg kunnen functioneren vanwege de complexiteit van zijn handicap, waaronder een verstoorde prikkelverwerking.

Sinds augustus is het - dankzij inspanningen van al deze partijen tezamen met de ouders – mogelijk dat Mark de verzorging krijgt die voor hem het beste lijkt en die zijn ouders graag wilden: deels thuis, deels in een losse aanbouw naast het eigen huis. Leontien over het aandeel van Profila Zorg: “Wij hebben de indicatie overgenomen en geholpen bij het regelen van meerzorg. Nu sturen we de PGB’ers aan en ondersteunen die zorginhoudelijk. Zo bieden we de ondersteuning die nodig is; de ouders houden de regie.” En dat is precies wat moeder Margreet wil. “Mijn noodkreet is: help ons alsjeblieft bij het hulpverlenen! Wij willen zelf doen wat we kunnen, maar zonder dit team waren we niks. En als wij zien dat Mark goede zorg krijgt, dan geeft dat ook ons lucht en hebben we meer tijd en ruimte voor de rest van het gezin.” Hans Hoek van de gemeente Molenlanden beaamt: “Het was een coproductie met elkaar. Er is door de ouders samen met alle partijen goed afgewogen en overlegd wat de ouders zelf kunnen en waar ze hulp bij nodig hebben.” Voor de aanwezigen, die vanuit allerlei invalshoeken veel vragen stelden aan het panel, gaf deze bijeenkomst een leerzaam voorbeeld van hoe je met vereende krachten wonen op maat kan realiseren.