Ontvangst Keurmerk Meldcode

Datum

Wij zijn trots te kunnen vermelden dat Profila Zorg het Keurmerk Meldcode van de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) heeft ontvangen. We zijn ontzettend blij om deze erkenning te krijgen, waarmee we aantonen dat we ons vakkundig inzetten voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Met het Keurmerk Meldcode toont Profila Zorg namelijk aan dat haar protocol voldoet aan de landelijke eisen. Daarnaast tonen we aan dat tenminste één aandachtsfunctionaris een lidmaatschap bij de LVAK heeft, binnen Profila Zorg zijn dat er drie; Christianne Kats, Leonard van de Wetering en Palma Verboom. Na in 2019 intensief schrijven aan het protocol ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ door onze aandachtsfunctionarissen kwam in januari het verlossende woord.