Muziek als instrument in de zorg

Datum

Afgelopen zomer is er een bijzonder projectgestart: het iPod-project. Doel hiervan is dat het inzetten van muziek net zo gebruikelijk wordt als het geven van medicijnen.

Cita Terpstra van Music&Memory heeft op de Keyenburg als pilot voor drie bewoners een iPod gevuld met persoonlijk uitgezochte muziek. De familie is gevraagd naar favoriete muziek en Cita heeft zelf ook onderzocht op welke muziek de bewoners sterk positief reageren.

Zo zijn er unieke verzamelingen ontstaan. Een lijst met nummers die van betekenis zijn voor de bewoners, die hen in een goede stemming brengen en meer opmerkzaam maken. Deze worden nu dagelijks op vaste momenten aangeboden. 

Geliefde muziek kalmeert vaak de wanordelijke hersenactiviteit en zorgt dat de luisteraar zich weer kan focussen op het huidige moment. Vanuit een hernieuwd contact met zichzelf kan hij of zij een betere verbinding met anderen aangaan. Dit kan bijvoorbeeld een positief effect hebben op stemming, alertheid, contact maken en fysieke activiteit. En breder gezien op het contact van cliënt en begeleiding met de familie, de afdelingssfeer, en het aantal valincidenten en het gebruik van medicatie
verminderen. 

Op het moment wordt er gekeken of dit project stichtingsbreed kan worden ingezet.