Informatiebrief Profila Zorggroep m.b.t. Coronavirus aan relaties en onderaannemers

Datum

De Profila Zorggroep heeft haar relaties en onderaannemers geinformeerd over de maatregelen die zijn getroffen in verband met het Coronavirus om de continuïteit van onze zorg en de veiligheid en gezondheid van onze cliënten en medewerkers te kunnen waarborgen. Lees meer.