Boek over groepsdynamiek in de VG

Datum

Van de hand van trainer/coach Aswintha Mandemaker van Profila Zorg is onlangs een boek uitgegeven door SWP, getiteld ‘Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg - Methodisch werken aan een positief groepsklimaat’. Er is zo’n vijf jaar aan het boek gewerkt door middel van literatuuronderzoek, afstudeeronderzoeken, workshops en gesprekken met begeleiders en gedragsdeskundigen, binnen en buiten Profila Zorg. Het resultaat is een sterk praktijkgericht boek, met veel praktische interventies die begeleiders en gedragsdeskundigen direct kunnen inzetten.

Gunstig groepsklimaat: hoe?

Het groepsklimaat in de verstandelijk gehandicaptenzorg is een belangrijke factor voor het welzijn en de ontwikkeling van individuele cliënten. Begeleiders hebben daarom de opgave om een positief en gunstig groepsklimaat te creëren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want dat kan behoorlijk ingewikkeld zijn. In dit boek wordt voor het eerst beschreven hoe begeleiders in (L)VG-(woon)groepen hier methodisch aan kunnen werken.

Vertaalslag

Tot nu toe moesten begeleiders zelf de vertaalslag maken van algemene kennis over groepsdynamiek naar specifiek de verstandelijk gehandicaptenzorg. Aswintha maakt nu deze vertaalslag nadat ze deze kennis eerst in de praktijk heeft onderzocht. Het boek is dan ook sterk praktijkgericht: er staan veel voorbeelden in en een groot aantal interventies waarmee begeleiders meteen aan de slag kunnen.

omslag boek groepsdynamiek-in-de-verstandelijk-gehandicaptenzorg verkleind.jpg

Voor wie?

'Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg' is geschreven voor mbo- en hbo-groepsbegeleiders en studenten in opleiding, maar is ook bruikbaar voor gedragsdeskundigen die een begeleidersteam ondersteunen. Het boek richt zich inhoudelijk met name op woongroepen voor mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking, waarbij veel inzichten ook bruikbaar zijn voor dagbestedingsgroepen.

Meer info

Het boek kan besteld worden bij SWP, het kost 32 euro en telt 209 pagina’s. Bezoek als je geïnteresseerd bent in dit thema ook een van de volgende bijeenkomsten: