Aangescherpte bezoekregeling

Datum

Bij de Profila Zorggroep volgen we voor de Gehandicaptenzorg de landelijke aangescherpte instructie bezoekregeling gehandicaptenzorg van o.a. de VGN wat betreft bezoekregelingen op de locatie. Namelijk: Geen bezoek, tenzij de ouder/verwant betrokken is bij het verzorgingsproces en hier voor een specifieke cliënt een onmisbare rol in heeft. Een ouder/verwant wordt in dit geval aangemerkt als werknemer.

We volgen voor de GGZ doelgroepen de landelijke richtlijnen. Namelijk: Beperkt bezoek, maximaal 1 per cliënt per dag en dan op de eigen kamer of het eigen appartement.

Bij twijfel of specifieke situaties overleg dan met de persoonlijk begeleider van uw kind, broer, zus of verwant.