Aangescherpte bezoekmaatregelen i.v.m. coronavirus verlengd

Datum

De aangescherpte bezoekmaatregelen binnen de Profila Zorggroep zijn verlengd en gelden in elk geval tot en met 19 mei. 

Bij de Profila Zorggroep volgen we voor de Gehandicaptenzorg de landelijke aangescherpte instructie bezoekregeling gehandicaptenzorg van o.a. de VGN wat betreft bezoekregelingen op de locatie. Namelijk: Geen bezoek, tenzij de ouder/verwant betrokken is bij het verzorgingsproces en hier voor een specifieke cliënt een onmisbare rol in heeft. Een ouder/verwant wordt in dit geval aangemerkt als werknemer.

We volgen voor de GGZ doelgroepen de landelijke richtlijnen. Namelijk: Beperkt bezoek, maximaal 1 per cliënt per dag en dan op de eigen kamer of het eigen appartement.

Bij twijfel of specifieke situaties overleg dan met de persoonlijk begeleider van uw kind, broer, zus of verwant.

Onze onderaannemers hebben we hierover geïnformeerd middels deze brief

Ook stuurden wij een brief naar onze cliënten om hen te informeren over de verlenging van de maatregelen. Voor cliënten voor wie het lezen wat moeilijker is, schreven we twee aangepaste brieven. Een brief in eenvoudige taal  en een brief voor cliënten om samen met de begeleider  te lezen. 

Ook aan de verwanten van onze cliënten schreven we een brief over de verlening van de maatregelen.